Tuesday, January 27, 2009

Change!

Perubahan Sikap.

” Contoh teladan dan tindakan seorang lebih berkesan daripada syarahan seribu orang dalam merubah seseorang”

” kejayaan akan dicapai dalam apapun bidang apabila seseorang itu dapat memahami, mengikuti dan mencontohi minda, emosi dan tindakan orang yang telah berjaya” Anthony Robin

” kejayaan hanya dicapai dengan cara menduplikasi seluruh dimensi hidup orang yang telah berjaya” Anthony Robin

” umat ini tidak akan dapat diperbaiki melainkan dengan cara umat-umat terdahulu telah diperbaiki” Umar al Khattab/ Imam al Banna

” perbaikilah diri kamu dan dakwahlah orang lain” Mustafa Masyhur

” apabila tersebarnya akhlak imaniah, jiwa-jiwa yang bersih, warak dan sentiasa beristighfar dalam sesuatu generasi bererti kejayaan Islam sudah hampir” Muhammad al-Rasyid

” Tegakkan daulah Islam dalam diri kamu, Islam akan tertegak dibumi kamu” Mustafa Masyhur

” Tidak ada ertinya berjalan beribu batu untuk membuat perubahan, tetapi pisahkan dirimu daripada kongkongan hawa nafsu walau selangkah akan tercapailah maksudmu” Al-Awaiq.

Perubahan sebenar dalam diri manusia ialah perubahan sikap.

Sikap adalah tingkahlaku manusia di dalam kehidupan ini yang membentuk watak diri seseorang.

Contoh sikap yang positif ialah:

1. Berdisiplin
2. Bertanggungjawab
3. Berdayausaha
4. Beristiqamah
5. Menguasai diri ( nafsu/perasaan)
6. Proaktif
7. Kreatif
8. Inovatif
9. Berani
10. Benar.

Antara sikap positif yang lebih syumul.

Berkerja dan berusaha mendidik masyarakat supaya memiliki identiti Islam yang positif dan syumul. Sebaliknya sikap yang negatif ialah berdiam diri terhadap permasalahan yang dihadapi ummah dan hanya mementingkan diri sendiri.

Dalam agenda perubahan gerakan Islam, usaha yang dilakukan adalah bertujuan untuk mengubah sikap negatif masyarakat supaya memiliki sikap yang positif yang sentiasa berusaha dan berjihad ke arah merubah realiti ummah yang berada ditahap yang lemah supaya mereka kembali menjadi pemimpin kepada manusia.

Dorongan manusia bersikap dengan sesutu sikap ialah emosi dan perasaannya sama ada kerana dia suka atau kerana dia takut kepada sesuatu. Emosi suka atau takut kepada sesutu lahir daripada kesedaran terhadap sesuatu perkara tersebut. Kesedaran adalah berpunca daripada sesuatu maklumat yang mencapai tahap dzan akan kebenarannya. Maklumat yang mencapai ketahap dzan terhadap kebenarannya adalah maklumat yang berasaskan bukti-bukti yang kukuh. Bukti ini biasanya boleh dicapai oleh pancaindera manusia.

Untuk mengubah sikap memerlukan beberapa langkah.

Sedar Sebelum Berubah (SSB)

Imam Ibnu Qayyim menamakan peringkat ini sebagai al-Yaqzah (kesedaran). Kesedaran terhadap kelalaian diri daripada menunaikan hak-hak Allah melahirkan perasaan al-Khauf ( takutkan Allah ) Perasaan ini menimbulkan keinsafan dan kemahuan untuk berubah.

Lantaran itu
Langkah pertama ialah ilmu dan kefahaman yang membuahkan keinsafan.

1. Mengetahui apalah sikap yang hendak diubah.

2. Menyedari dan mengisafi kenapa perlu mengubah sikap tersebut.

Langkah kedua, Melukiskan plan perubahan diri

Langkah ke 3. Berusaha mengubah dengan membuat latihan amli.

Langkah ke 4. Hidup dalam persekitaran yang positif.


Contoh teladan dan dorongan luaran boleh membantu perubahan.

Al quran menggunkan kaedah cerita dan kisah-kisah dalam menonjolkan sikap-sikap positif yang boleh dicontahi dan sikap-sikap negatif yang perlu dijauhi. Rasulullah s.a. menjadi contoh kepada para sahabat dan genrasi salaf menjadi contoh kepada generasi masa kini. Umat Islam sepatutnya menjadi contoh dan syuhada’ kepada orang-orang bukan Islam.

Melalui kisah-kisah ini kita dapat memahami sikap yang betul, kepentingan dan kesannya dan akibat negatif jika kita tidak memilki sikap tersebut disamping membantu minda kita memahami dan menggambarkan sikap tersebut untuk dicontohi.

Kisah nabi Sulaiman yang bersyukur dan Firaun yang takabbur adalah dua kisah yang berbeza yang diceritakan oleh al-Quran.

Penulis Barat seperti Anthony Robin memahami sunnah kejayaan dengan hanya mengkaji sejarah kejayaan orang-orang yang berjaya dan mencontohi mereka. Oleh kerana sikap manusia adalah kombinasi pemikiran dan kefahahaman, emosi dan amalan yang membentuk kejayaan seseorang maka sesorang yang ingin berjaya perlu memiliki sikap seorang yang berjaya.

Generasi sahabat merupakan generasi yang berjaya merubah sikap dan tamaddun ummah, maka umat hari ini juga boleh mencapai tahap kegemilangan silam jika mereka juga memiliki sikap dan amal seperti generasi silam.

Sikap Muslim Yang Diperlukan Masa Ini.

Iman al Syahid Hassan al Banna menyimpulkan terdapat 10 ciri asas keperibadian muslim yang perlu diwujudkan bagi menjadikan mereka bergerak dan beramal untuk Islam.

1. Tubuhbadan yang sihat dan kuat.

2. Aqidah yang sejahtera

3. Ibadah yang betul

4. Budiperkerti yang mantap.

5. Akal yang berilmu.

6. Kehidupan yang tersusun

7. Memelihara masa

8. Bermujahadah melawan nafsu.

9. Mampu berusaha

10. Bermanfaat kepada orang lain.

Keempat-empat langkah merubah sikap disimpulkan dalam jamaah Ikhwan Muslimin sebagai proses Tarbiah.

Saturday, January 17, 2009

Sirah:‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy

Abdullah Bin Hudzaifah As-Sahmy

“Marilah segera setiap kaum muslimin mencium kepala ‘Abdullah bin Hudzafah.
Nah dimulaikan denganku !“ ‘Umar bin Khathab.

Pahlawan yang kita kisahkan ini, sahabat Rasulullah saw. bernama:
‘ABDULLAH BIN HUDZAFAH AS—SAHMY.

Sirah ini berkisar tentang kerajaan Islam telah mengutuskan ‘Abdullah bin Hudzhafah menemui dua orang raja besar dunia pada zamannya, yaitu Kisra, Maharaja Persia, dan Kaisar Agung, Maharaja Romawi. Pertemuan ‘Abdullah dengan kedua raja dunia itu abadi dalam sejarah, dan mewarnai perjalanan sejarah itu sèndiri.

Pertemuan dengan Raja Kisra
Pertemuan ‘Abdullah bin Hudzafah dengan Kisra, Maharaja Persia, terjadi pada tahun keenam Hijriyah, yaitu ketika Rasulullah saw. mulai mengembangkan Da’wah Islam ke seluruh pelosok dunia. Ketika itu beliau berda’wah melalui surat kepada raja-raja ‘Ajam (non Arab), mengajak mereka masuk Islam.

Rasullulah saw. telah memhitung risiko yang mungkin timbul dalam tugasan penting ini. Para utusan akan diutus ke negeri-negeri asing yang belum mereka kenal selama ini. Mereka tidak faham bahasa negeri-negeri yang mereka tuju, belum mengenal selok-belok pemerintahan, sosial, dan budayanya. Tetapi mereka harus pergi ke sana untuk mengajak raja-raja asing itu meninggalkan agama mereka semula dan agar mereka meninggalkan kemegahan dan kekuasaaan mereka, untuk tunduk kepada agama Islam yang dianut oleh suatu bangsa yang sebelumnya menjadi rakyat taklukan mereka.

Memang suatu tugasan yang berat dan berbahaya. Kerana itu Rasulullah saw. mengumpulkan para sahabat, kemudian beliau berpidato dihadapan mereka.

Seperti biasa, mula-mula Rasulullah saw. memuji Allah swt. dan membaca tasyahhud. Sesudah itu beliau berkata:

“Sesungguhnya aku telah merencanakan hendak mengirim beberapa orang di antara kalian kepada raja-raja ‘Ajam. Karena itu janganlah kalian menolak gagasan ku, seperti Bani Israil menolak gagasan Isa bin Maryam.”

Jawab para sahabat, “Kami senantiasa siap melaksanakan segala perintah Rasulullah. Kami bersedia dikirim ke mana saja dihendaki Rasulullah.”

Rasulullah menunjuk enam orang sahabat untuk menyampaikan surat beliau kepada raja-raja ‘Arab dan ‘Ajam. Salah seorang di antara mereka ialah ‘Abdullah bin Hudzafah As-Sahmy, dipilih beliau untuk menyampaikan surat kepada Kisra Abrawiz, Maharaja Persia.

‘Abdullah bin Hudzafah telah menyiapkan kenderaannya untuk berangkat. Anak-anak dan keluarganya dititipkannya kepada para sahabat. Kemudian dia berangkat ke tempat tujuan, menggalas tugas dari Rasulullah dengan semangat dan penuh tanggung jawab. Gunung yang tinggi didakinya;lurah yang dalam dituruninya. Dia berjalan seorang diri, tiada berteman selain Allah swt.

Akhirnya ‘Abdullah bin Hudzafah tiba di ibu kota Persia. Dia minta izin masuk untuk bertemu dengan Kisra. ‘Abdullah memberitahukan kepada pengawal, bahawa dia utusan Rasulullah untuk menyampaikan surat kepada Kisra. Pengawal memberi tahu Kisra, ada utusan membawa surat untuk Baginda.

Kisra memanggil segala pembesar supaya hadir ke majlis Kisra. Kemudian Kisra mengizinkan ‘Abdullah bin Hudzafah masuk menghadap baginda di majlis yang serba gernilang itu.

‘Abdullah menghadap dengan pakaian sederhana, seperti kesederhanaan orang-orang Islam, tetapi kepalanya tegak, jalannya tegap. Dalam tulang belulangnya mengalir keperkasaan Islam. Di dalam hatinya menyala kekuasaan Iman.

Tatkala Kisra melihat ‘Abdullah menghadap, dia memberi isyarat kepada pengawal supaya menenima surat yang dibawa ‘Abdullah. Tetapi ‘Abdullah menolak memberikannya kepada pengawal.

Kata ‘Abdullah, “Jangan…! Rasulullah memerintahkan supaya memberikan surat ini terus ke tangan Kisra tanpa perantara Aku tidak mahu melanggar perintah Rasulullah”

Kata Kisra kepada pengawal, “Biarkan dia mendekat kepadaku!”

‘Abdullah menghampiri Kisra, kemudian surat itu diberikannya ketangan Kisra sendiri. Kisra memanggil setiausaha berbangsa ‘Arab(berasal dari Hirah). Kemudian Kisra memerintahkan setiausaha itu membuka surat tersebut di hadapan baginda dan menyuruh membacakan isinya:

“Dan Muhammad Rasulullah, kepada Kisra, Maharaja Kisra.
Berbahagialah siapa yang mengikut petunjuk….”

Baru sampai di situ setiausaha membaca surat, api kemarahan menyala di dada Kisra. Mukanya merah, dan urat lehernya menegang. Hal itu ialah kerana Rasulullah menyebut nama beliau sendiri terlebih dahulu sebelum menuliskan nama Kisra. Lalu Kisra merampas surat tersebut dari tangan setiausaha, dan mengoyak tanpa mengetahui isi surat selanjutnya.

Kisra berteriak, “Berani-berani dia menulis seperti itu kepadaku….! padahal dia budakku…!”
Lalu diperintahkannya mengusir ‘Abdullah bin Hudzafah dari majlis.

‘Abdullah bin Hudzafah keluar dan Majlis Kisra. Dia tidak mengetahui apa yang akan terjadi pada dirinya sesudah itu. Mungkin dia akan dibunuh dan mungkin pula akan tetap hidup di dunia bebas. Tetapi tidak lama ‘Ab dullah berpikiran begitu, ia pun berkata kepada dirinya sendiri, ‘Demi Allah! Aku tidak peduli apa pun yang akan terjadi. Yang penting tugas yang dibebankan Rasulullah kepadaku telah kulaksanakan dengan baik. Surat Rasulullah telah kusampaikan ke tangan yang berkenaan.”

Lalu dengan segap dia melompat naik kenderaannya, dan dipacu secepat-cepatnya.Setelah kemarahan Kisra Abrawiz agak mereda, diperintahkannya pula para pengawal supaya menghadapkan ‘Abdullah kembali. Tetapi ‘Abdullah sudah tidak ada disitu. Para pengawal mencari ‘Abdullah ke mana mana. Jejaknya pun tidak dapat mereka temukan. Mereka menjejak ‘Abdullah di jalan yang menuju ke Jazirah ‘Arab. Tetapi ‘Abdullah sudah jauh, sehingga tidak mungkin terjumpai oleh mereka.

Setibanya ‘Abdullah di hadapan Rasulullah, dilaporkannya segala kejadian yang dilihat dan dialaminya, dan perbuatan Kisra menyobek surat beliau.

Mendengar laporan ‘Abdullah, Rasulullah berkata "Semoga Allah menyobek-nyobek kerajaannya pula!"

Kisra menulis surat kepada Badzan, wakil baginda di Yanian untuk menangkap Rasulullah, kemudian membawa baginda ke hadapan Kisra.Badzan segera melaksanakan perintah Maharaja Persia yang dipertuan. Badzan mengirim dua orang yang pilihan untuk menangkap Rasulullah, disertai sepucuk surat untuk baginda. Surat itu memerintahkan Rasulullah agar segera berangkat menghadap Kisra bersama-sama dengan kedua orang itu tanpa lengah.

Badzan memerintahkan pula kepada kedua utusannya supaya menyelidiki dengan seksama di mana Rasulullah berada, agar teliti dalam segala urusan, dan supaya melapor kepadanya sewaktu-waktu.Kedua utusan Badzan segera berangkat. Maka dalam tempoh singkat keduanya telah sampai di Thaif. Di sana mereka bertemu dengan para pedagang suku Quraisy. Keduanya bertanya kepada mereka di mana Rasulullah berada. Para pedagang mengatakan, “Muhammad berada di Yathrib.”

Kemudian para pedagang itu meneruskan perjalanan mereka ke Makkah. Setibanya di Makkah, mereka menyebarkan berita gembira kepada penduduk Makkah. Kata mereka, “Tenanglah kalian…! Kisra akan membunuh si Muhammad, dan melindungi kalian dari kejahatannya.”

Kedua utusan Badzan terus ke Madinah. Mereka terus menemui Rasulullah dan menyampaikan surat Badzan kepada baginda,

Kisra, Maharaja Persia mengirim surat kepada Raja kami, Badzan, memerintahkan kami menemui Anda. Kisra memerintahkan kami supaya membawa Anda bersama-sama dengan kami menghadap baginda. Jika Anda berkenan pergi bersama-sama kami, Kisra mengatakan, itulah yang sebaik-baiknya bagi Anda, kerana baginda tidak akan menghukum Anda. Tetapi jika Anda mengabaikan perintah Baginda, Anda tentu sudah tahu, baginda sangat berkuasa untuk membinasakan Anda!”

Rasulullah saw. tersenyum-senyum mendengar perutusan Badzan.Baginda berkata kepada mereka, “Sebaiknya Tuan-tuan beristirehat terlebih dahulu hingga esok. Esok pagi Tuan-tuan boleh kembali ke sini!”

Esok pagi kedua utusan itu datang kembali menemui Rasulullah seperti dijanjikan.

Kata mereka, “Sudah siapkah Anda berangkat bersama-sama dengan kami menemui Kisra?”
Jawab Rasulullah, "tidak dapat lagi bertemu dengan Kisra sesudah hari ini Kisra telah dibunuh oleh anaknya sendiri “Syirwan”, pada jam sekian, detik sekian, hari dan bulan itu.”

Kedua utusan Badzan melihat wajah Rasulullah saw. dengan mata terbeliak kehairanan.

“Sedarkah Anda dengan ucapan Anda?” tanya mereka. “Bolehkan kami tulis ucapan Anda itu untuk Badzan?”

“Silakan…! Bahkan boleh Tuan-tuan tambahkan, bahawasanya agamaku akan mencapai seluruh kawasan kerajaan Kisra. Jika Badzan masuk Islam, maka wilayah yang berada di bawah kekuasaannya akan saya serahkan kepadanya. Kemudian Badzan sendiri kuangkat menjadi raja bagi rakyatnya.” jawab Rasulullah yakin.

Kedua utusan Badzan meninggalkan Rasulullah saw. Mereka kembali menghadap Badzan. Mereka melapor kepada Badzan pertemuannya dengan Rasulullah saw. dan menyampaikan pesan baginda kepadanya.

Kata Badzan, “Jika apa yang dikatakan Muhammad itu benar, sesungguhnya dia seorang Nabi. Jika tidak, ucapannya itu hanya mimpi belaka.”

Tidak berapa lama kemudian, tibalah surat Syirwan kepada Badzan.

Kata Syirwan, “Kisra telah saya bunuh. Aku terpaksa membunuhnya kerana dia menindas rakyat kami. Para bangsawan kami hapuskan. Wanita-wanita mereka kami tawan. Dan harta benda mereka kami rampas. Maka bila suratku ini telah engkau baca, kamu dan rakyatmu hendaklah menyatakan tunduk kepadaku!”

Selesai membaca surat itu, Badzan mengumumkan kepada seluruh rakyatnya, mulai saat ini dia masuk Islam - Mendengar pengumumannya itu, maka Islamlah pula segala pembesar dan orang-orang keturunan Persia yang berada di Yaman.

Pertemuan dengan Kaisar Agung
Pertemuan ‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy dengan Kaisar Agung, terjadi pada masa pemerintahan Khalifah ‘Umar bin Khathab Al Faruq. Kisahnya merupakan kisah yang amat mengagumkan.

Pada tahun kesembilan-belas Hijriyah, Khalifah ‘Umar mengirim angkatan perang kaum muslimin memerangi kerajaan Rum. Dalam pasukan itü terdapat seorang perwira senior, ‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy.

Kaisar Rum telah mengetahui keunggulan dan sifat-sifat tentara muslimin. Sumber kekuatan mereka ialah Iman yang teguh, dan kedalaman ‘aqidah, serta keberanian mereka menghadap maut. Mati fisabilillah menjadi tekad dan cita-cita hidup mereka.

Kaisar memerintahkan kepada para perwiranya, “Jika kalian mampu menawan tentera muslimin, jangan kalian bunuh mereka. Tetapi bawa ke hadapanku!” Ditakdirkan Allah, ‘Abdullah bin Hudzafah tertawan. ‘Abdullah dibawa mereka ke hadapan Baginda Kaisar.

Mereka berkata, “Tawanan ini adalah sahabat Muhammad. Dia termasuk sahabat senior, dari kelompok yang pertama masuk Islam. Dia tertawan, lalu kami bawa ke hadapan Paduka.”

Kaisar memperhatikan ‘Abdullah bin Hudzafah untuk sekian lama.

Sesudah itu baru dia berkata, “Saya hendak menawarkan sesuatu kepada engkau.”
“Apa yang hendak Anda tawarkan?” tanya Abdullah.

"Mahukah engkau masuk agama Nasrani? Jika engkau mau, saya bebaskan engkau, kemudian saya beri pula hadiah besar,” kata Kaisar.

‘Abdullah bernafas dalam-dalam, lalu menjawab:
‘Yaah …., aku lebih suka mati seribu kali daripada menerima tawaran Anda,” kata ‘Abdullah mantap.

Kata Kaisar, “Saya lihat engkau seorang perwira yang pintar. Jika engkau mahu menerima tawaranku, saya angkat engkau menjadi pembesar kerajaan, dan saya bagi kekuasaan saya dengan engkau.”

‘Abdullah yang digari itu tersenyum. Kemudian ia berkata: “Demi Allah! Seandainya Anda berikan kepadaku semua kerajaan Anda, ditambah dengan semua kerajaan ‘Arab, agar aku keluar dari agama Muhammad walau untuk seketika, nescayalah aku tidak akan menerimanya.”

Kata Kaisar, “Kalau begitu, saya bunuh engkau!”

Jawab ‘Abdullah, “Silakan…! Lakukanlah sesuka Anda!”

‘Abdullah disuruhnya diikat di kayu salib. Kemudian diperintahkannya tukang panah memanah lengan ‘Abdullah.

Sesudah itu Kaisar bertanya, “Bagaimana…? Mahukah engkau masuk agama Nasrani?”
“Tidak!” kata ‘Abdullah.
"Panah kakinya!"perintah Kaisar.
Maka dipanah orang pula kakinya.
“Nah! Mahukah engkau tukar agama?” tanya Kaisar memujuk
‘Abdullah tetap menolak.

Sesudah itu Kaisar menyuruh hentikan seksaan dengan panah, lalu ‘Abdullah diturunkan dari tiang salib. Kemudian Kaisar meminta sebuah kuali besar, lalu dituangkan minyak ke dalam dan diletakkan orang di atas tungku berapi. Setelah minyak menggelegak, Kaisar meminta dua orang tawanan muslim. Seorang di antaranya disuruhnya lemparkan ke dalam kuali. Sebentar kemudian, daging orang itu hancur sehingga keluar tulang belulangnya.

Kaisar menoleh kepada ‘Abdullah, dan memujuknya masuk Nasrani. Tetapi ‘Abdullah menolak lebih keras. Setelah Kaisar putus asa, diperintahkannya melemparkan ‘Abdullah ke dalam kuali. Ketika pengawal menggiring ‘Abdullah ke dekat kuali, ‘Abdullah menangis.

Para pengawal mengatakan kepada Kaisar, ‘Dia menangis, Paduka!”
Kaisar menduga, tentu ‘Abdullah menangis karena takut mati.
Kata Kaisar, “Bawa dia kembali kepadaku!”
‘Abdullah berdiri kembali di hadapan Kaisar.
Kaisar menanyakan apakah ‘Abdullah mau menjadi Nasrani. Dengan Iman yang kukuh, ‘Abdullah tetap menolak pujukan Kaisar.
Kata Kaisar, “Celaka…! Mengapa engkau menangis?”
Jawab Abdullah, “Aku menangis karena keinginanku selama ini tidak terkabul. Aku ingin mati di medan tempur perang fisabilillah. Tetapi, aku akan mati hina dalam kuali.”

“Mahukah engkau mencium kepalaku? Nanti kubebaskan engkau!” kata Kaisar dengan angkuh.
Jawab Abdullah, “bebas beserta semua kawan-kawanku tawanan muslim?”
Jawab Kaisar, “Ya, saya bebaskan engkau berserta semua tawanan muslim.”
‘Abdullah berpikir sejenak, “Aku harus mencium kepala musuh Allah. Tetapi aku dan kawan-kawan yang tertawan bebas. Ah.. tidak ada ruginya.”
“Abdullah menghampiri Kaisar, lalu diciumnya kepala musuh Allah itu.
Sesudah itu Kaisar memerintahkan para pengawal mengumpulkan semua tawanan muslim untuk dibebaskan dan diserahkan kepada ‘Abdullah bin Hudzafah.

Setibanya ‘Abduflah bin Hudzafah di hadapan Khalifah ‘Umar bin Khaththab, dilaporkannya kepada beliau semua yang dialaminya serta pembebasannya bersama sejumlah tentera muslimin yang ditawan. Khalifah sangat gembira mendengarkan laporan ‘Abdullah. Ketika Khalifah memeriksa prajurit muslim yang ditawan dan bebas bersama-sama ‘Abdullah, beliau berkata, “Marilah segera setiap kaum muslimin mencium kepala ‘Abdullah bin Hudzafah.
Nah dimulaikan denganku..!”

Khalifah berdiri ketika itu juga, lalu mencium kepala ‘Abdullah bin Hudzafah As Sahmy.

Sumber
http://dakwah.info/?p=48

Monday, January 12, 2009

Mengharungi Samudera Kehidupan

Bingkai Kehidupan

Mengharungi samudera kehidupan
Kita ibarat para pengembara
Hidup ini adalah perjuangan
Tiada masa untuk berpangku tangan

Setiap titis peluh dan darah
Tak akan sirna ditelan masa
Seguris luka di jalan Allah
Kan menjadi saksi pengorbanan

Allah Ghayatuna
ArRasul Qudwatuna
Al-Quran Dusturuna
Al-Jihadu Sabiluna
Al-Mautu Fi Sabillah
Asma Amalina

Allah adalah tujuan kami
Rasulullah teladan kami
Al-Quran pedoman hidup kami
Jihad adalah jalan juang kami
Mati di jalan Allah adalah cita-cita kami tertinggi

Palestin,Apa Peranan Kita?

Buat manusia yang masih punya sekelumit rasa kasih dan sayang, isu palestine bukan semata-mata isu agama, bahkan isu kemanusiaan.

Tanah palestin dahulunya damai di bawah pemerintahan empayar Islam , yahudi , kristian dan islam masing-masing diberikan kedamaian berada di bawah kedaulatan pemerintahan islam. Sehinggalah kejatuhan Kerajaan Islam di Turki.

Penghapusan etnik dan pembantaian manusia di bumi palestin tidak pernah berhenti bermula 1948 sehinggalah ke hari ini.

Ianya terjadi hanya disebabkan dunia membenci puak Yahudi / Bani Israel di segenap pelusuk dunia sehinggalah timbul idea menghimpunkan puak-puak yahudi ini di suatu tempat.

Mengapakah isu holocaust yang dikatakan membunuh hampir 2 juta orang yahudi terlalu di ambil berat?

Sedangkan mangsa perang dunia kedua yang melebihi 60 juta orang yang terdiri dari muslim, kristian dan pelbagai agama ini tidak diambil kira?

Mengapakah penduduk palestin yang tidak pernah menzalimi yahudi-yahudi di benua eropah dan serata dunia yang lainnya dijadikan mangsa pendudukan yahudi di negara mereka?

Mengapakah kebencian bangsa-bangsa eropah kepada yahudi bersangkut paut pada penduduk palestin yang tidak pernah berbuat apa-apa kezaliman pada bangsa yahudi ini dijadikan mangsa yang tidak berkesudahan sehingga kini?

Tangisan anak-anak kecil kelaparan menanti diberikan secebis rasa kasih sayang, wanita-wanita yang hampir putus air matanya kehilangan suami dan anak-anak dibunuh, diculik, dipenjara. Orang-orang tua yang sudah hampir merasa putus harapan terhadap masa depan.

Apakah sudah tiada lagi perasaan di hati? Dimanakah nilai kasih sayang? Dimanakah perginya lautan kebersihan hati seorang mukmin terhadap saudaranya? Sudah hilangkah jiwa yang mengerti kesusahan , yang mahu mengesat air mata dari tumpah lagi?

Cukuplah penderitaan yang dialami mereka menanti kita untuk bangkit semula sebagai bangsa yang mampu mengelak lagi kezaliman, membuahkan harapan, menerbitkan kegemilangan, mengesatkan air mata yang mengalir juga menghentikannya dari tumpah lagi.

Dimana kita?

Mari sama-sama kita menyumbang di atas sebuah keperihatinan juga di atas ikatan persaudaraan yang berteraskan ”Tiada Tuhan Selain Allah, Muhammad pesuruh Allah ”.

Sumbangan terbesar adalah pendidikan.

Kita bina generasi kita sebaik mungkin, agar hari kemudian ada sinar buat saudara kita disana.

Kita usaha membina kader-kader , agar pembinaan kader-kader ini akan menyumbang di kemudian hari nanti.

1. Ambil peduli (buat carian tentang isu ini secara mendalam, mengapa, kenapa, berapa, dimana adalah persoalan yang perlu untuk dijawab)

2.Sumbangan (apa sahaja sumbangan sama ada berbentuk wang ringgit, komitmen diri, jajaan mulut )

3. Sebarkan mulut-mulut pada kawan-kawan, teman-teman, makcik-makcik, pembawa-pembawa teksi, pemandu-pemandu bas, dan mereka-mereka yang suka membawa mulut,mereka-mereka yang selalu bersama manusia, berikan mereka cerita ini kefahaman, dan mereka akan menjaja isu-isu ini.

4. sumbangan kita disusuli dengan usaha pemboikotan pada produk-produk yang membawa kepada meningkatnya sumbangan pada negara israel. boikot barangan amerika, boikot barangan israel.

5. teruskan usaha ini sehingga satu saat yang pasti.

6. Tingkatkan doa kita, doakan agar Allah membuka hati-hati manusia dengan hidayahnya, doakan agar Allah meningkatkan ketabahan buat saudara kita di palestin.

7. Pembinaan kader-kader dakwah juga sebagai pejuang perlu ditingkatkan agar pembinaan daulah islamiyah kita berjaya bangunkan yang dengan sendirinya ia akan membantu menghentikan pembantaian saudara kita di sana.

ini hanya cebisan dari apa yang boleh kita lakukan.

———————————————————————————————

SENARAI BARANGAN YANG PERLU DIBOIKOTSunday, January 11, 2009

Mari mengorak langkah!

Dikala orang lain merangkak, aku masih tidur.
dikala orang lain berjalan, aku masih tidur.
dikala orang lain berlari, aku baru tersedar.

sudah terlambatkah aku?

aku perlu lakukan lebih dari berlari!

Ya Allah berikanlah aku kekuatan dan keazaman,
bantulah dan permudahkanlah jika aku bertemu halangan.